นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


Slide Show
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนการ PLC
: นายอภิชาติ ชุติมา  -    12-11-2020 [อ่าน 216 ครั้ง]
หมวด : ประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าของครูในศตวรรษที่ 21 ด้วย ว.21
: นายอภิชาติ ชุติมา  -    12-11-2020 [อ่าน 216 ครั้ง]
หมวด : ประชาสัมพันธ์
พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการปิยะ แก้วหาญ
: นายอภิชาติ ชุติมา  -    03-11-2020 [อ่าน 228 ครั้ง]
หมวด : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพิธีลอดซุ้มเกียรติยศ
: นายอภิชาติ ชุติมา  -    28-10-2020 [อ่าน 224 ครั้ง]
หมวด : ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225