ร้องเรียน แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ

(ยาเสพติด, ชู้สาว, การแต่งกาย, ก้าวร้าว, หนีเรียน, นักเลง, การบริการ และอื่นๆ)

งานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ร้องเรียนได้ที่นี้

ชื่อ - นามสกุล
รายละเอียด
ร้องเรียนต่อ
ป้อนรหัสการโพสต์
836157


คำแนะนำ

การร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
3. กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้