ทำเนียบคณะกรรมการสภานักเรียน ม.ต้น

ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 ด.ญ.สุชัญญา กิติ

น้ำฝน ม.3/2

 นางสาวนิรมล เขียวชม

กี้ ม.3/2

 นางสาวบัณฑิตา ยาวพร

ไอเดีย ม.3/2

 นางสาวลักษมณ ปันเท

แพรวา ม.3/2

 ด.ญ.จิราพัชร สิ่งของ

ยีนส์ ม.2/1

 ด.ญ.ณัฐณิชา สิบสองปันนา

ไอติม ม.2/1

 ด.ญ.ธนัญญา ทองอิ่ม

น้ำอิง ม.2/1

 ด.ญ.ณัชชา อุดขา

เบสท์ ม.2/2

 ด.ญ.ภคมน ฟูสกุล

อาย ม.1/1

 ด.ญ.ณิชกานต์ หินทราย

เฟิร์น ม.1/9

 ด.ช.อภิญวัจณ์ สัมฤทธิ์ดี

คอนเฟิร์ม ม.1/9

 ด.ญ.นันทัชพร ธนะด้วง

น้ำอิง ม.1/10


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th