ทำเนียบคณะกรรมการสภานักเรียน ม.ปลาย

ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 ด.ญ.สุพัชญา สิทธิ

ออม ม.2/7

 ด.ญ.ชลิตา ป้องโล่ห์

บิวตี้ ม.2/7

 ด.ช.จักรพรรดิ์ ศรีณรงค์

ปุ๊บปั๊บ ม.2/7

 ด.ญ.วีรสุดา สาระภพ

ไอติม ม.2/10

 นายณัฐดนัย วงศ์สร้อย

Duck ม.5/2

 นายนราดล ดวงสุข

ไอดิน ม.5/2

 นางสาวกมลพร จันทร์ผอง

แก้มใส ม.5/6

 นางสาวจิรัชยา สิ่งของ

แยม ม.5/6

 นางสาวธัญทิชา ทับทิมหิน

อั้ม ม.5/6

 นางสาวธีรดา สารจันทร์

เค้กห์ษ์ศ์ฒ์ฮ์ฆ์ ม.5/6

 นางสาวสรัญญา ประเสริฐ

พิกก้า ม.5/9

 นางสาวปาตฤณญา สกลวัชรา

ginglee ม.5/9

 นายทวีป โกมลสิทธิโชค

แม็ค ม.5/9

 นางสาวอรกัญญา พันประดับ

ชมพู่ ม.5/10

 นางสาวพัชริยา นันตาชัยวุฒิ

โมเมย์ ม.5/10

 นางสาวณัฐณิชา ไข่แก้ว

ณิชา ม.5/10

 นายอัครพล พึ้งอ้น

บูม ม.5/10

 นายยศภัทร อิ่นคำ

เดย์ ม.5/10

 นางสาวนัชชา หนูจันทร์

ต้นข้าว ม.5/10

 นางสาวอัญชญา จันทร์จำรูญ

มะนาว ม.5/10

 นางสาวสลิลทิพย์ สุทธะโทธน

มิ้ว ม.5/11

 นางสาวสุทธิรัตน์ แสงเทพ

เค้ก ม.5/11

 นางสาวลลิตพรรณ ปัญญาละ

มิว ม.5/11

 นางสาวรุจิรดา ไชยวุฒิ

แพนเค้ก ม.5/11

 นางสาวบัณฑิตา ธิการ

ใบพลู ม.5/11

 นางสาวธิติยา ยากอง

แบม ม.5/11

 นางสาวชนากานต์ สุขมนต์

มะนาว ม.5/11

 นางสาววิชญาพร เชื้อน่วม

เวียร์ ม.5/11

 นางสาวภานุมาศ เลิศชมภู

กุ๊กกิ๊ก ม.5/11

 นายพันธวัช ศรีปัญญา

เติ้ล ม.5/11

 นางสาวอภิลักรัตติกาล ภูมิพัฒน์

ป๊ายปาย ม.5/11

 นายธนพจน์ ต๊ะจันทร์

พูกัน ม.5/11


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th