ตารางเรียน /สอน/สอบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิชาการ: (053) 79-5787

พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย Email : Yotin.sir@thoengwit.ac.th
 ตารางเรียน-ตารางสอน
เลือกปีการศึกษา

  ตารางสอน : ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
ภาษาไทยดาวน์โหลด 434 ครั้ง
คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด 362 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด 340 ครั้ง
สังคมศึกษาฯดาวน์โหลด 248 ครั้ง
สุขศึกษาฯดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ศิลปะและดนตรีดาวน์โหลด 215 ครั้ง
การงานอาชีพและเทคโนฯดาวน์โหลด 205 ครั้ง
ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด 306 ครั้ง
งานแนะแนวดาวน์โหลด 124 ครั้ง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด 142 ครั้ง
  ตารางเรียน : ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น ดาวน์โหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลด 1,367 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 2ดาวน์โหลด 1,180 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 3ดาวน์โหลด 1,215 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 4ดาวน์โหลด 2,175 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 5ดาวน์โหลด 1,472 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 6ดาวน์โหลด 1,121 ครั้ง

    กลางภาค 

    ปลายภาค โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th