ตารางเรียน /สอน/สอบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิชาการ: (053) 79-5787

พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย Email : Yotin.sir@thoengwit.ac.th
 ตารางเรียน-ตารางสอน
เลือกปีการศึกษา

  ตารางสอน : ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
ภาษาไทยDL(159)
คณิตศาสตร์DL(181)
วิทยาศาสตร์DL(183)
สังคมศึกษาฯDL(105)
สุขศึกษาฯDL(79)
ศิลปะและดนตรีDL(108)
การงานอาชีพและเทคโนฯDL(87)
ภาษาต่างประเทศDL(181)
งานแนะแนวDL(62)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีDL(105)
  ตารางเรียน : ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
ระดับชั้น ดาวน์โหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 1DL(673)
มัธยมศึกษาปีที่ 2DL(622)
มัธยมศึกษาปีที่ 3DL(682)
มัธยมศึกษาปีที่ 4DL(883)
มัธยมศึกษาปีที่ 5DL(779)
มัธยมศึกษาปีที่ 6DL(682)

    กลางภาค 

    ปลายภาค 


Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th