ตารางเรียน /สอน/สอบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิชาการ: (053) 79-5787

พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย Email : Yotin.sir@thoengwit.ac.th
 ตารางเรียน-ตารางสอน
เลือกปีการศึกษา
  ตารางสอน : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
  ตารางเรียน : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น ดาวน์โหลด
  สอบกลางภาคเรียน : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น ดาวน์โหลด