นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


Slide Show
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศให้ลำดับสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัว โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:37:47 [อ่าน 126 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
ประกาศให้ลำดับสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ว.ค.) ปีการศึกษา 2567
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:36:20 [อ่าน 135 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:34:24 [อ่าน 577 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ว.ค.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:33:30 [อ่าน 8 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225