3,595 ครั้ง

ระบบลงทะเบียนชุมนุม Online..

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


  1. วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2565 ให้นักเรียนรวมกลุ่มตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อทำการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม เสร็จแล้วให้ไปหาครูที่ปรึกษาชุมนุม (ครูที่นักเรียนต้องการให้เป็นที่ปรึกษาชุมนุม) โดยครู 1 คนต่อนักเรียน 25 คน
  2. วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครูที่ไม่ได้เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ให้ทำการเปิดกิจกรรมชุมนุมเพื่อรองรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รวมกลุ่มจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม (คนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม)
  3. วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน  2565 ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่ครูเปิดชุมนุมไว้ ตามที่ตนเองมีความถนัดหรือมีความสนใจแบบออนไลน์
  4. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สรุปการลงทะเบียนชุมนุม
  5. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ครูที่ปรึกษา (ครูประจำชั้น) นำรายชื่อนักเรียนในห้องเรียนของตนเองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม เข้ากิจกรรมชุมนุมของครูประจำชั้น

1  ชุมนุม Canva for Education 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 27 คน
» สมาชิก 26 คน (แบบเช็คชื่อ)

2  ชุมนุม IS เพื่อการค้นคว้า 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 42 คน
» สมาชิก 42 คน (แบบเช็คชื่อ)

3  ชุมนุม รักกีฬา 


» รับสมาชิก 125 คน
» สมาชิก 91 คน (แบบเช็คชื่อ)

4  ชุมนุม รวมพลคนสร้างศิลป์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)

5  ชุมนุม เยาวชนคนรักสิ่งแวดล้อม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 70 คน
» สมาชิก 41 คน (แบบเช็คชื่อ)

6  ชุมนุม เคลียร์ 


» รับสมาชิก 41 คน
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)

7  ชุมนุม รักการอ่าน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)

8  ชุมนุม เพื่อนที่ปรึกษา 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 29 คน (แบบเช็คชื่อ)

9  ชุมนุม รู้แนวการเรียนต่อ แผนการเรียนที่ถูกใจ เพื่ออนาคตที่สดใส 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 45 คน (แบบเช็คชื่อ)

10  ชุมนุม 10020 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 26 คน (แบบเช็คชื่อ)

11  ชุมนุม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.3/4 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 35 คน (แบบเช็คชื่อ)

12  ชุมนุม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 13 คน (แบบเช็คชื่อ)

13  ชุมนุม ร้องเพลงสากล 


» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 5 คน (แบบเช็คชื่อ)

15  ชุมนุม ศิลป์สร้างสรรค์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 32 คน
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)

16  ชุมนุม ดนตรีดุริยางค์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)

17  ชุมนุม นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 


» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 6 คน (แบบเช็คชื่อ)

18  ชุมนุม รักษ์แดง-เหลือง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 31 คน (แบบเช็คชื่อ)

19  ชุมนุม สนุกกับสะเต็ม 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

20  ชุมนุม รักเรียนเขียนอ่าน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 39 คน
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)

21  ชุมนุม เล่าสู่กันฟัง 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 50 คน (แบบเช็คชื่อ)

22  ชุมนุม สื่อเพื่อสาธารณประโยชน์ 3/6 


» รับสมาชิก 39 คน
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)

23  ชุมนุม ฟุตซอล และ e-sport 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

24  ชุมนุม ตะลุยหรรษาอารยธรรมจีน 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 41 คน
» สมาชิก 41 คน (แบบเช็คชื่อ)

25  ชุมนุม Factory gym 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 19 คน (แบบเช็คชื่อ)

26  ชุมนุม more knowledge 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 29 คน
» สมาชิก 28 คน (แบบเช็คชื่อ)

27  ชุมนุม We Love Korean 2 | 우리 한국어를 사랑해요. 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)

28  ชุมนุม เพลิดเพลินกับภาษาจีน 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 31 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

29  ชุมนุม อ่านเขียนเรียนไทย 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)

30  ชุมนุม ร้องรำทำเพลง 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 55 คน
» สมาชิก 55 คน (แบบเช็คชื่อ)

31  ชุมนุม เพลินภาษา 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 21 คน (แบบเช็คชื่อ)

32  ชุมนุม ฟิสิกส์พาเพลิน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 28 คน (แบบเช็คชื่อ)

33  ชุมนุม ฟุตบอล2 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 80 คน
» สมาชิก 62 คน (แบบเช็คชื่อ)

34  ชุมนุม เปตอง 2 


» รับสมาชิก 33 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

35  ชุมนุม เพื่อนปรึกษา6/10 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 29 คน
» สมาชิก 29 คน (แบบเช็คชื่อ)

36  ชุมนุม เซปักตะกร้อ 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 14 คน
» สมาชิก 18 คน (แบบเช็คชื่อ)

37  ชุมนุม Clear Homework  

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 34 คน
» สมาชิก 38 คน (แบบเช็คชื่อ)

38  ชุมนุม เคลียร์ 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 32 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

39  ชุมนุม รักแคคตัส2 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 31 คน
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)

40  ชุมนุม คณิตฯ คิดเพลิน 


» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 12 คน (แบบเช็คชื่อ)

41  ชุมนุม Phonetics club 


» รับสมาชิก 26 คน
» สมาชิก 25 คน (แบบเช็คชื่อ)

42  ชุมนุม ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 36 คน (แบบเช็คชื่อ)

43  ชุมนุม นาฏศิลป์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 16 คน (แบบเช็คชื่อ)

44  ชุมนุม ต่อปากต่อคำ(คำศัพท์คำคม) 


» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 28 คน (แบบเช็คชื่อ)

45  ชุมนุม เพื่อนดูแลเพื่อน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 39 คน
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)

46  ชุมนุม Tiktokker 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 24 คน (แบบเช็คชื่อ)

47  ชุมนุม final call 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 17 คน
» สมาชิก 18 คน (แบบเช็คชื่อ)

48  ชุมนุม English on Air 5/6 


» รับสมาชิก 33 คน
» สมาชิก 31 คน (แบบเช็คชื่อ)

49  ชุมนุม พิชิตสอบ รอบรู้ศึกษาต่อ ม.3/12 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 27 คน
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)

50  ชุมนุม สภานักเรียนเทิงวิทยาคม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)

51  ชุมนุม ศึกษาอิสระ 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 56 คน (แบบเช็คชื่อ)

52  ชุมนุม รอบรู้สังคม 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 37 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

54  ชุมนุม เพื่อนกันปันความรู้ 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)

55  ชุมนุม Photo Club 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 15 คน
» สมาชิก 19 คน (แบบเช็คชื่อ)

56  ชุมนุม โปรแกรมเมอร์น้อย 


» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 11 คน (แบบเช็คชื่อ)

57  ชุมนุม Do it yourself  

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 29 คน
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)

58  ชุมนุม ท่องโลกอินเตอร์เน็ต 


» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

59  ชุมนุม สนุกคิด 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 10 คน (แบบเช็คชื่อ)

60  ชุมนุม ยุวบรรณารักษ์ 2 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 21 คน (แบบเช็คชื่อ)

61  ชุมนุม เคมีคิดเพลิน 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 18 คน
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)

62  ชุมนุม Fun with Languages 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 2 คน (แบบเช็คชื่อ)

63  ชุมนุม เส้นทางนักออกแบบ (ห้อง228) 


» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 17 คน (แบบเช็คชื่อ)

64  ชุมนุม คณิตพิชิตฝัน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 19 คน (แบบเช็คชื่อ)

65  ชุมนุม ชุมนุมอนามัยโรงเรียน และอย.น้อย 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 100 คน
» สมาชิก 65 คน (แบบเช็คชื่อ)

66  ชุมนุม เปิดประตูสู่โลกกว้างทางการศึกษา 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 37 คน
» สมาชิก 36 คน (แบบเช็คชื่อ)

68  ชุมนุม ปฏิบัติการฟิสิกส์หรรษา 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 25 คน (แบบเช็คชื่อ)

69  ชุมนุม Cover Dance 


» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 20 คน (แบบเช็คชื่อ)

70  ชุมนุม เอาตัวรอดเป็นยอดดี 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

71  ชุมนุม Japanese กับครูเคโกะ  


» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 23 คน (แบบเช็คชื่อ)

72  ชุมนุม ภาษาญี่ปุ่นม่วนขนาด  

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 25 คน (แบบเช็คชื่อ)

73  ชุมนุม Board Game 

เต็มแล้ว
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 25 คน (แบบเช็คชื่อ)

74  ชุมนุม ติวเติมเต็ม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 31 คน (แบบเช็คชื่อ)

75  ชุมนุม English mun mun  


» รับสมาชิก 38 คน
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)

76  ชุมนุม เตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย 


» รับสมาชิก 38 คน
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)

77  ชุมนุม ผ่อนคลายความเครียด 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 38 คน (แบบเช็คชื่อ)

78  ชุมนุม เด็กดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 41 คน (แบบเช็คชื่อ)

80  ชุมนุม learning science and social network 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 22 คน (แบบเช็คชื่อ)

81  ชุมนุม อัจฉริยะสร้างได้ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 14 คน (แบบเช็คชื่อ)

82  ชุมนุม จิปาถะ 6/8 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 16 คน (แบบเช็คชื่อ)

83  ชุมนุม รักษ์ยามว่าง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 22 คน (แบบเช็คชื่อ)

84  ชุมนุม Suspension 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 10 คน
» สมาชิก 5 คน (แบบเช็คชื่อ)

85  ชุมนุม วัยรุ่นมุ่งสู่อนาคต 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 25 คน (แบบเช็คชื่อ)

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย