โรงเรียนเทิงวิทยาคม

หมดเขตการชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านระบบธนาคารแล้ว

สามารถติดต่อชำระค่าบำรุงการศึกษา ได้ที่งานการเงิน อาคาร5 (ร่มโพธิ์)

ติดต่อสอบถาม

08-6586-7999

ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
..................................

2440