ศูนย์ตรวจข้อสอบด้วย Computer

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


ADMINISTRATOR

ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2562


6 ภาษาไทย

8 คณิตศาสตร์

20 วิทยาศาสตร์

20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


5 สุขศึกษาและพลศึกษา

0 ศิลปะและดนตรี

6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

14 ภาษาต่างประเทศ

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: twk@thoengwit.ac.th