ศูนย์ตรวจข้อสอบด้วย Computer

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

ADMINISTRATOR
เลือกปีการศึกษา/ภาคเรียน
   เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2565


6 ภาษาไทย

8 คณิตศาสตร์

20 วิทยาศาสตร์

12 สังคมศึกษา ฯ


4 สุขศึกษาและพลศึกษา

0 ศิลปะและดนตรี

5 การงานอาชีพ

9 ภาษาต่างประเทศ


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย