ศูนย์ตรวจข้อสอบด้วย Computer

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


ADMINISTRATOR
เลือกปีการศึกษา/ภาคเรียน
   เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2563


6 ภาษาไทย

8 คณิตศาสตร์

19 วิทยาศาสตร์

14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


5 สุขศึกษาและพลศึกษา

0 ศิลปะและดนตรี

3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

11 ภาษาต่างประเทศ

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th