ศูนย์ตรวจข้อสอบด้วย Computer

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


ADMINISTRATOR

กลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2562


0 ภาษาไทย

2 คณิตศาสตร์

1 วิทยาศาสตร์

0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


1 สุขศึกษาและพลศึกษา

0 ศิลปะและดนตรี

1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 ภาษาต่างประเทศ

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: twk@thoengwit.ac.th