ศูนย์ตรวจข้อสอบด้วย Computer

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


ADMINISTRATOR

กลางภาคเรียนที่ 2 ปี 2562


6 ภาษาไทย

8 คณิตศาสตร์

16 วิทยาศาสตร์

20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


6 สุขศึกษาและพลศึกษา

0 ศิลปะและดนตรี

4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

13 ภาษาต่างประเทศ

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: twk@thoengwit.ac.th