:: ศูนย์ตรวจข้อสอบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ศูนย์ตรวจข้อสอบด้วย Computer

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


ADMINISTRATOR

กลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2561


7 ภาษาไทย

7 คณิตศาสตร์

16 วิทยาศาสตร์

18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


6 สุขศึกษาและพลศึกษา

0 ศิลปะและดนตรี

8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

11 ภาษาต่างประเทศ

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th