:: ศูนย์ตรวจข้อสอบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ศูนย์ตรวจข้อสอบด้วย Computer

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


ADMINISTRATOR

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2561


3 ภาษาไทย

6 คณิตศาสตร์

13 วิทยาศาสตร์

13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


5 สุขศึกษาและพลศึกษา

1 ศิลปะและดนตรี

3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10 ภาษาต่างประเทศ

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th