สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2567
ชั้นชายหญิง รวม
ม.1213
245
458
8
0
5
4
0
2
ม.2216
245
461
9
1
10
1
0
6
ม.3199
235
434
7
2
22
1
0
6
ม.4176
233
409
1
4
13
13
0
2
ม.5189
219
408
5
3
20
4
0
5
ม.6157
237
394
6
4
18
19
0
9
รวม1,1501,4142,56436148842030

ยอดนักเรียน 2,564 คน