ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

-- ระบบรับสมัครถูกปิด --

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม โทร.053-795-787

สถิติผู้เข้าชม

362 ครั้ง

ตรวจสอบสถานะการสมัคร/พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

ยอดการสมัครเรียน

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ ในวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

» เมื่อสมัครทางออนไลน์เสร็จแล้ว ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่โรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
  1. ใบปะติดหน้าซองส่งเอกสาร (ปริ้นจากระบบรับสมัครออนไลน์)
  2. ใบสมัครเรียน(ปริ้นจากระบบรับสมัครออนไลน์)+ติดรูปนักเรียน(ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
  3. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  4. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  5. เอกสารสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ฉบับจบการศึกษา หน้า-หลัง) ของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  • นักเรียน ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่ยังไม่ได้รับ ใบ ปพ.1 ทางโรงเรียนจะดำเนินการถ่ายเอกสารสำเนาแนบให้
  • ให้ผู้สมัครเรียนส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น โดยทางโรงเรียนจะยึดการประทับตราไปรษณีย์วันที่ส่ง และผู้สมัครตรวจสอบสถานะบนเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ภายใน 1-2 วันหลังเอกสารส่งถึงโรงเรียน
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 พฤษภาคม 2563
» สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 20 - 23 พฤษภาคม 2563   โทร.053-795-787
» ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ระดับชั้นรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบคัดเลือกประกาศผลสอบรายงานตัวมอบตัว

ม.1

20 พ.ค.25636 มิ.ย.2563
10 มิ.ย.2563
11-12 มิ.ย.2563
(ปิดระบบ 12 มิ.ย.63 เวลา 12.00 น.)
13 มิ.ย. 2563

ม.4

20 พ.ค.25637 มิ.ย.2563
11 มิ.ย.2563
12-13 มิ.ย.2563
(ปิดระบบ 13 มิ.ย.63 เวลา 12.00 น.)
15 มิ.ย. 2563
© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160