รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถโรงเรียน

นายอภิชาติ ชุติมา
ปิดหน้าต่างนี้
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ มาทำการสอบ ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11 มีนาคม 2565 เวลา 16:02:33

249 ครั้ง