รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถโรงเรียน

ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ มาทำการสอบ ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
11 มีนาคม 2565 เวลา 16:02:33

เข้าชม 546 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย