ผู้อำนวยการโรงเรียนนายเสกสรร ทุนอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคมดูวารสารทั้งหมด


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
: นางพิมใจ พรมสี  -    2 ตุลาคม 2566 เวลา 21:29:08 [อ่าน 180 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งแม่บ้าน และพนักงานขับรถ
: นางสาววรรณี ถาหล้า  -    2 ตุลาคม 2566 เวลา 20:11:37 [อ่าน 564 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
: นางพิมใจ พรมสี  -    28 กันยายน 2566 เวลา 15:36:08 [อ่าน 111 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
: นางสาววรรณี ถาหล้า  -    26 กันยายน 2566 เวลา 10:04:58 [อ่าน 939 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225