นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


Slide Show
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท โควตานักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2567
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    7 มีนาคม 2567 เวลา 09:52:42 [อ่าน 397 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
แบบฟอร์มคำรับรองของสถานศึกษา
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    6 มีนาคม 2567 เวลา 09:52:50 [อ่าน 310 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2567
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    6 มีนาคม 2567 เวลา 09:50:04 [อ่าน 640 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2567
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    6 มีนาคม 2567 เวลา 09:49:02 [อ่าน 385 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน

  ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคม  โรงเรียนเทิงวิทยาคม

  เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

  รหัสโรงเรียน : 1057120708

  รหัส Smis : 57042004

  รหัส Obec : 120708

  ติดต่อสอบถาม


  08-6586-7999

  อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

  สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
  สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
  สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
  สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
  โทรสาร (053) 79-5475
  ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

  08-9835-8225