นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


Slide Show
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
: นายอภิชาติ ชุติมา  -    20-01-2021 [อ่าน 248 ครั้ง]
หมวด : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ มาตรการโรงเรียนปลอดภัย
: นายอภิชาติ ชุติมา  -    19-01-2021 [อ่าน 521 ครั้ง]
หมวด : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันพร ปี2563
: นายอภิชาติ ชุติมา  -    15-01-2021 [อ่าน 223 ครั้ง]
หมวด : ประชาสัมพันธ์
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "เฝ้าระวังวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกาย"
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -    13-01-2021 [อ่าน 275 ครั้ง]
หมวด : สำหรับนักเรียน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225