นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เข้าชม 8,973 ครั้ง


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566
ชั้นชายหญิง รวม
ม.1239
239
456
38
3
13
8
17
0
ม.2242
242
451
37
36
37
17
12
0
ม.3254
254
450
12
31
74
19
14
0
ม.4222
222
419
57
15
51
20
20
0
ม.5239
239
404
109
2
7
19
35
0
ม.6254
254
394
80
77
74
44
6
0
รวม1,1241,4502,5743331642561271040

ยอดนักเรียน 2,574 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง ประมูลจำหน่ายกาแฟสด ประจำปี 2566 (ยื่นซองประมูลราคา 8 มิถุนายน 2566)
: นางสาววรรณี ถาหล้า  -    29 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:19:25 [อ่าน 199 ครั้ง]
หมวด : ประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิสธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (29 พ.ค.2566)
: นางสาววรรณี ถาหล้า  -    26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:52:15 [อ่าน 199 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย 1 อัตรา (16 พ.ค.2566)
: นางสาววรรณี ถาหล้า  -    16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:33:49 [อ่าน 197 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้าง (11 พ.ค.2566)
: นางสาววรรณี ถาหล้า  -    11 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:06:11 [อ่าน 197 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225