นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


Slide Show
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (4-21 กรกฏาคม 2565)
: นางสาววรรณี ถาหล้า  -    7 กรกฎาคม 2565 เวลา 18:02:18 [อ่าน 299 ครั้ง]
หมวด : ประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (แก้ไขเพิ่มเติมระยะสัญญา)
:   -    24 มิถุนายน 2565 เวลา 15:31:22 [อ่าน 260 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
ยกเลิกประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
:   -    24 มิถุนายน 2565 เวลา 14:33:25 [อ่าน 255 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
:   -    22 มิถุนายน 2565 เวลา 09:56:06 [อ่าน 244 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225