นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


Slide Show
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
: นางพิมใจ พรมสี  -    9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:16:54 [อ่าน 239 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
ประกาศยกเลิกประกาศยกเลิกการรับสมัคร การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน  -    31 ตุลาคม 2565 เวลา 16:14:52 [อ่าน 238 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
: นางพิมใจ พรมสี  -    28 ตุลาคม 2565 เวลา 15:50:08 [อ่าน 239 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
: นางพิมใจ พรมสี  -    28 ตุลาคม 2565 เวลา 14:16:43 [อ่าน 238 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225