ผู้อำนวยการโรงเรียนนายเสกสรร ทุนอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคมดูวารสารทั้งหมด


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


ประกาศลำดับสำรอง ระดับชั้น ม. 1 โครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ว.ค.) ปีการศึกษา 2566
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    10 มีนาคม 2566 เวลา 13:10:49 [อ่าน 282 ครั้ง]
หมวด44 : ประกาศโรงเรียน
ประกาศ เรื่องการชำระค่าสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
: นางพรรณา หนูจันทร์  -    10 มีนาคม 2566 เวลา 08:20:01 [อ่าน 227 ครั้ง]
หมวด44 : ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภททั่วไป)
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    9 มีนาคม 2566 เวลา 14:43:22 [อ่าน 329 ครั้ง]
หมวด44 : ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภททั่วไป)
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    9 มีนาคม 2566 เวลา 14:41:24 [อ่าน 345 ครั้ง]
หมวด44 : ประกาศโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225