นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


Slide Show
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภททั่วไป)
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    9 มีนาคม 2566 เวลา 14:41:24 [อ่าน 330 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พวค.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
: นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ  -    8 มีนาคม 2566 เวลา 15:23:59 [อ่าน 304 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศภาคภาษาอังกฤษ ห้องเรียนสองภาษา(Mini English Program : MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
: นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ  -    8 มีนาคม 2566 เวลา 15:21:48 [อ่าน 301 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พวค.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
: นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ  -    8 มีนาคม 2566 เวลา 15:19:02 [อ่าน 344 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225