นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


Slide Show
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
: นางพิมใจ พรมสี  -    27 ตุลาคม 2566 เวลา 15:27:56 [อ่าน 273 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
: นางพิมใจ พรมสี  -    27 ตุลาคม 2566 เวลา 15:26:57 [อ่าน 263 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
: นางพิมใจ พรมสี  -    25 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00:38 [อ่าน 267 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
: นางพิมใจ พรมสี  -    25 ตุลาคม 2566 เวลา 11:42:42 [อ่าน 267 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225