นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


Slide Show
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2566
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -    23 มีนาคม 2566 เวลา 11:53:32 [อ่าน 251 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๖
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    20 มีนาคม 2566 เวลา 11:04:48 [อ่าน 289 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๖
: นางพรนัชชา ประยูรหาร  -    20 มีนาคม 2566 เวลา 11:02:16 [อ่าน 288 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ ม. 1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2566
: นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ  -    10 มีนาคม 2566 เวลา 18:50:11 [อ่าน 275 ครั้ง]
หมวด : ประกาศโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225