ผู้อำนวยการโรงเรียนนายเสกสรร ทุนอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคมดูวารสารทั้งหมด


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม ในตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
: นางพิมใจ พรมสี  -    8 กันยายน 2566 เวลา 15:24:11 [อ่าน 307 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกคหกรรม
: นางพิมใจ พรมสี  -    30 สิงหาคม 2566 เวลา 15:46:19 [อ่าน 281 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคหกรรม
: นางสาววรรณี ถาหล้า  -    28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:23:42 [อ่าน 294 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
: นางพิมใจ พรมสี  -    22 สิงหาคม 2566 เวลา 17:37:19 [อ่าน 290 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225