นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


22-05-2024
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


Slide Show
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างแม่บ้าน
: นางพิมใจ พรมสี  -    21 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:52:29 [อ่าน 4 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง แม่บ้าน
: นางพิมใจ พรมสี  -    20 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:52:08 [อ่าน 4 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
: นางพิมใจ พรมสี  -    17 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:23:48 [อ่าน 24 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน
ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
: นางสาววรรณี ถาหล้า  -    14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:16:27 [อ่าน 31 ครั้ง]
หมวด : รับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225