นายเสกสรร ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


บุคลากรโรงเรียน
สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่  01 ธันวาคม 2564
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
460
205
255
4
22
1
ม.2
441
216
225
6
15
0
ม.3
442
191
251
2
19
3
ม.4
409
144
265
0
0
0
ม.5
364
88
276
0
0
0
ม.6
334
106
228
0
0
0

ยอดนักเรียน 2,450 คน


 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 

นักเรียนโรงเรียนเทิงใช่หรือไม่ ?
 รายการ
 กรอกชื่อ/รหัสนักเรียน
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:22:35 [อ่าน 46 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน
ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:16:15 [อ่าน 35 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน
รับสมัครยามรักษาความปลอดภัย
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:02:51 [อ่าน 192 ครั้ง]
งาน : รับสมัครงาน
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน PRE - MOS Olympic Thailand Competition และ PRE – Thailand Design Creator Competition
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04:25:24 [อ่าน 54 ครั้ง]
งาน : สำหรับนักเรียน


---------+++---------

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมดโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475