แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-795539
กลุ่มบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: (053) 79-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย