ตารางเรียน /สอน/สอบ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิชาการ: (053) 79-5787
 ตารางเรียน-ตารางสอน
เลือกปีการศึกษา
ภาคเรียน

  ตารางสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
ภาษาไทยDL(253)
คณิตศาสตร์DL(176)
วิทยาศาสตร์DL(265)
สังคมศึกษาฯDL(180)
สุขศึกษาฯDL(140)
ศิลปะและดนตรีDL(135)
ภาษาต่างประเทศDL(235)
งานแนะแนวDL(138)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีDL(186)
  ตารางเรียน
ระดับชั้น ดาวน์โหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 1DL(1038)
มัธยมศึกษาปีที่ 2DL(2022)
มัธยมศึกษาปีที่ 3DL(1359)
มัธยมศึกษาปีที่ 4DL(1365)
มัธยมศึกษาปีที่ 5DL(1122)
มัธยมศึกษาปีที่ 6DL(954)

    กลางภาค 

    ปลายภาค 


Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 089-8358225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th