ตารางเรียน /สอน/สอบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิชาการ: (053) 79-5787

พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย Email : Yotin.sir@thoengwit.ac.th
 ตารางเรียน-ตารางสอน
เลือกปีการศึกษา
  ตารางสอน : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
ภาษาไทย   213 ครั้ง
คณิตศาสตร์   177 ครั้ง
วิทยาศาสตร์   238 ครั้ง
สังคมศึกษาฯ   143 ครั้ง
สุขศึกษาฯ   130 ครั้ง
ศิลปะและดนตรี   125 ครั้ง
ภาษาต่างประเทศ   178 ครั้ง
งานแนะแนว   152 ครั้ง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   130 ครั้ง
  ตารางเรียน : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น ดาวน์โหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 1   519 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 2   520 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 3   473 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 4   573 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 5   531 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 6   452 ครั้ง
  สอบกลางภาคเรียน : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น ดาวน์โหลด