ตารางเรียน - ตารางสอน

CLASS SCHEDULE.


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิชาการ: (053) 79-5787
 ตารางเรียน-ตารางสอน
เลือกปีการศึกษา
ภาคเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th