วันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
        วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

Post :01-08-2017 15:41:55
By: นายโยธิน ศิริเอ้ย
  พิธีถวายความอาลัย
        พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามโรงเรียนเทิงวิทยาคม

Post :01-08-2017 15:40:29
By: นายโยธิน ศิริเอ้ย
  ความทรงจำ ปี 2559
        หนังสือรุ่น โรงเรียนเทิงวิทยาคม ปี2559 ฉบับครูโบ๊ท

Post :01-08-2017 15:39:44
By: นายโยธิน ศิริเอ้ย
  กีฬาสีโรงเรียนเทิงวิทยาคม ครั้งที่ 47
        กีฬาสีโรงเรียนเทิงวิทยาคม ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2559

Post :01-08-2017 15:38:29
By: นายโยธิน ศิริเอ้ย
  ปฐมนิเทศนักเรียนเทิงวิทยาคม ม.1และม.4 ปี 2560
        ปฐมนิเทศนักเรียนเทิงวิทยาคม ม.1และม.4 ปี 2560 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2560

Post :01-08-2017 15:37:23
By: นายโยธิน ศิริเอ้ย