โรงเรียนเทิงวิทยาคม

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร

รหัสบัตรประชาชน (นักเรียน)

เปิดรับโอนเงินตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ถึง 12 กรกฎาคม 2567

--- ตรวจสอบผลการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา หลังการชำระเงิน 2 วัน ---


ติดต่อสอบถาม

08-6586-7999

ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
..................................

1337