ระบบลงทะเบียนชุมนุม Online..

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2