ล้างประวัติและคุกกี้

Safari ในระบบ iPhone, iPad, หรือ iPod touch

 1. ตั้งค่า > Safari แล้วแตะ "ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์"
 2. หากต้องการล้างคุกกี้และเก็บประวัติเอาไว้ ให้แตะการตั้งค่า > Safari > ขั้นสูง > ข้อมูลเว็บไซต์ แล้วแตะ เอาข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดออก"

Chrome ในคอมพิวเตอร์

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก
 3. คลิก เครื่องมือเพิ่มเติม ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือก ขั้นสูง เลือกช่วงเวลาจากด้านบน ให้เลือก ตั้งแต่เริ่มต้น (แนะนำ)
 5. เลือกช่องข้างๆ "คุกกี้และข้อมูลอื่นของไซต์" และ "รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้"
 6. คลิก ล้างข้อมูล

Chrome ในระบบ Android

 1. เปิดแอป Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกแตะ เพิ่มเติม
 3. แตะ ประวัติการเข้าชม ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกขั้นสูง เลือกช่วงเวลาจากด้านบน ให้เลือก ตั้งแต่เริ่มต้น (แนะนำ)
 5. เลือกช่องข้างๆ "คุกกี้และข้อมูลอื่นของไซต์" และ "รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้"
 6. คลิก ล้างข้อมูล

Chrome ในระบบ iPhone และ iPad

 1. เปิดแอป Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม
 3. แตะ ประวัติ ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. ตรวจสอบว่ามีการเลือกช่องข้าง ๆ "คุกกี้ ข้อมูลเว็บไซต์" และ "รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้"
 5. แตะ ล้างข้อมูลการท่องเว็บ