ผู้อำนวยการโรงเรียนนายเสกสรร ทุนอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคมดูวารสารทั้งหมด


บุคลากรโรงเรียน


นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน


ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย
: นางพิมใจ พรมสี  -    12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:04:15 [อ่าน 56 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
: นางพิมใจ พรมสี  -    10 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:52:30 [อ่าน 77 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเกาหลี
: นางพิมใจ พรมสี  -    10 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:52:28 [อ่าน 32 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
: นางพิมใจ พรมสี  -    9 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:37:04 [อ่าน 140 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225