นายเสกสรร ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


บุคลากรโรงเรียน
สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่  21 มกราคม 2565
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
460
205
255
0
0
0
ม.2
440
216
224
0
0
0
ม.3
442
192
250
0
0
0
ม.4
408
147
261
0
0
0
ม.5
363
123
240
2
0
0
ม.6
334
106
228
0
0
0

ยอดนักเรียน 2,447 คน


 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 

นักเรียนโรงเรียนเทิงใช่หรือไม่ ?
 รายการ
 กรอกชื่อ/รหัสนักเรียน
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงเรียนปายวิทยาคาร มาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2565 เวลา 07:49:29 [อ่าน 111 ครั้ง]
งาน : รอบรั้วแดงเหลือง
โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี 2565
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 6 มกราคม 2565 เวลา 12:24:36 [อ่าน 208 ครั้ง]
งาน : สำหรับนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 16:46:34 [อ่าน 162 ครั้ง]
งาน : รอบรั้วแดงเหลือง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:22:35 [อ่าน 149 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน


---------+++---------

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมดโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475