ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(โครงการพิเศษ พวค. / MEP)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม โทร.053-795-787

มัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานตัว (ยืนยันการเข้าเรียน) ดูผลสถานะการรายงานตัว (ยืนยันการเข้าเรียน)

มัธยมศึกษาปีที่ 4


2 มี.ค.2567 มอบตัว ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เวลา 13.00 - 15.30 น.

ยอดการสมัครเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ตรวจสอบสถานะการสมัครและส่งเอกสาร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (พวค. 108 คน MEP. 30 คน)

7 รอรับเอกสาร || 0 ขาดคุณสมบัติ || 481 เอกสารครบ
พวค.

435 คน

MEP.

225 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รับ 108 คน)

9 รอรับเอกสาร || 0 ขาดคุณสมบัติ || 194 เอกสารครบ

© 2020 Copyright : มดงาน THOENGwit.ac.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160