การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการพิเศษฯ ห้องเรียนสองภาษา (Mini English Program : MEP)

นางสาวจิราพร อินตุ่น
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔
และ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพิเศษส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศภาคภาษาอังกฤษ ห้องเรียนสองภาษา (Mini English Program : MEP)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
**ฉบับแก้ไข วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566**

16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:29:24

เข้าชม 200 ครั้ง    


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225