สถิติผู้เข้าชม

1,315 ครั้ง

ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(โครงการพิเศษ พวค. / MEP)

-- ONLINE --

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม โทร.053-795-787

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพิเศษ ม.1 และ ม.4
ประจำปี 2565

ยอดการสมัครเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (พวค. 108 คน Mep. 30 คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รับ 108 คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ ในวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

» เมื่อสมัครทางออนไลน์เสร็จแล้ว ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่โรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
  1. ใบปะติดหน้าซองส่งเอกสาร (ปริ้นจากระบบรับสมัครออนไลน์)
  2. ใบสมัครเรียน(ปริ้นจากระบบรับสมัครออนไลน์)+ติดรูปนักเรียน(ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
  3. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  4. เอกสารสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
» ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น โดยจะยึดการประทับตราไปรษณีย์วันที่ส่ง และตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ภายใน 1-2 วันหลังเอกสารส่งถึงโรงเรียน
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2 มีนาคม 2565 » สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.053-795-787
» ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160