ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

 
รหัส  1     
ชุมนุม  ตะลุยข้อสอบ
 นายโยธิน ศิริเอ้ย
รับ 30 คน  สมัคร 26 คน