รายการกิจกรรมชุมนุม
ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2


รหัส 1 : เกมคณิตศาสตร์


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 2 : TWK MATH TOURNAMENT 2


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 3 : คณิตคิดสนุก 1


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 4 : คณิตคิดสนุก 2


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 5 : A - MATH พาเพลิน


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 6 : บาร์สโลบเพื่อสุขภาพ


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 7 : Sci - Math Club


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 8 : คณิตศาสตร์กับล้านนาศึกษา


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 9 : B-Boy & Cover Dance


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 10 : เวทคณิต ม.5


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 11 : หมอภาษา


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 12 : ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกเรียนรู้


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 13 : Creative


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 14 : โมบายจากหลอด(ไอเดียดีฝึมือเจ๋ง)


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 15 : นักประพันธ์น้อย


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 16 : ห้องสมุด


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 17 : เครือข่ายเผ้าระวังวัฒนธรรมเทิงวิท


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 18 : สวดมนต์สรภัญญะ


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 19 : Fin kids Projeck of Socail Ctudies


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 20 : เสริมศักยภาพการเรียนรู้ ม.4/6


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 21 : รักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์สังคม


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 22 : ส่งเสริมประชาธิปไตย


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 23 : เด็ก ท.ว. ดีมีคุณธรรม


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 24 : ติวเติมเต็ม


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 25 : เสริมสังคม


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 26 : วิทยาศาสตร์น่ารู้


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 27 : นักสืบน้อยตามรอยอหิงสา


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 28 : นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 29 : สนุกกับวิทยาศาสตร์


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 30 : STEM Showcase


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 31 : รื่นเริง บันเทิง ภาษาจีน


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 32 : English in daily life


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 33 : English for Entertainment 1


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 34 : ซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 35 : English for Entertainment 2


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 36 : English From Intrnet


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 37 : Fun Clips 2


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 38 : K - POP Entertainment


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 39 : English 2018


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 40 : สนุกกับภาษาญี่ปุ่่น 2


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 41 : ร้องเพลงสากล


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 42 : ปัก ถัก ร้อยดวงใจ


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 43 : นักบินน้อย


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 44 : รักษ์คอม


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 45 : It is Showtime


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 46 : คอมพิวเตอร์


รับ 75 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 47 : นักจัดสวนมืออาชีพ


รับ 75 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 48 : พืชสมุนไพร


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 49 : Folk Tales (ม.ปลาย)


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 50 : งานประดิษฐ์


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 51 : วงโยธวาทิต


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 52 : นักศึกษาวิชาทหาร


รับ 200 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 53 : พัฒนาศักภาพเด็กเรียนรวม


รับ 20 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 54 : เพิ่มพูนความรู้ สู่ความเป็นเลิศ


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 55 : นาฎศิลป์สร้างสรรค์


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 56 : อ.ย. น้อย


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 57 : เพื่อนที่ปรึกษา (Y.C.)


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 58 : เซปักตะกร้อ 2


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 59 : เปตอง


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 60 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 61 : เปตอง 2


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 62 : ศิลปะวาดภาพ


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 63 : เทเบิลเทนนิส


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 64 : เด็กวิทย์ หัวใจศิลป์


รับ 100 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 65 : ห้องเรียนสีเขียว


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 66 : รักษ์คอมพิวเตอร์


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 67 : ฟุตซอล


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 68 : ฟุตบอล


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 69 : เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง


รับ 150 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 70 : ครูกัลยา กติยา


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 71 : ภาษาไทยหรรษา


รับ 50 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 72 : ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์


รับ 25 คน  สมัคร 0 คน


รหัส 73 : ติว ติว


รับ 30 คน  สมัคร 0 คน