รหัสเข้าระบบ
TWK PROM.
บอกลา Covid-19

(สำหรับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม)
ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

ให้นักเรียนประเมินตนเองทุกวันเสาร์/วันอาทิตย์ ก่อนมาโรงเรียนนะครับ

สถิติการคัดกรองของบุคลากร
ไม่ได้คัดกรอง

86

เสี่ยงต่ำ/ไม่เสี่ยง

103

เสี่ยงสูง

1

เสี่ยงสูงมาก

0


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th