แบบทดสอบออนไลน์

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย.

» พัฒนาระบบโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย
089-8358225    yotin.sir@thoengwit.ac.th

 รหัส  ง32101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 มัธยมศึกษาปีที่ 5

 นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้น

แบบทดสอบ


 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน

 •  รหัส  อ33201

  ภาษาอังกฤษวิเคราะห์ Reference Test+Final Test

   มัธยมศึกษาปีที่ 6

   นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น

  แบบทดสอบ


 • Final Test สอบปลายภาค วิชาภาอังกฤษวิเคราะห์ ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2564

 • Unit Test Reference ภาษาอังกฤษวิเคราะหื

 •  รหัส  อ31201

  Unit Test Directions

   มัธยมศึกษาปีที่ 4

   นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น

  แบบทดสอบ


 • Directions ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 • สอบปลายภาค Final Test ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 •  รหัส  ญ33201

  ภาษาญี่ปุ่น 1

   มัธยมศึกษาปีที่ 6

   นางสาวจิราพร อินตุ่น

  แบบทดสอบ


 • 期末テスト แบบทดสอบปลายภาค 1/2564

 •  รหัส  ญ31201

  ภาษาญี่ปุ่น 1

   มัธยมศึกษาปีที่ 4

   นางสาวจิราพร อินตุ่น

  แบบทดสอบ


 • 期末テスト แบบทดสอบปลายภาค 1/2564 • พัฒนาระบบโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย

  089-8358225
  yotin.sir@thoengwit.ac.th
  ID Line : yotin5721