ระบบรายงานตัวยังไม่เปิดบริการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
โทร.053-795-787