- : นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 21-09-2017 16:45:48 [อ่าน 122] 
  รับการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผล OBEC QA
- : นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 23-08-2017 13:42:23 [อ่าน 559] 
  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
- : นายวัชรพงษ์ อินเขียว  -   วันที่ประกาศ 05-06-2017 13:26:10 [อ่าน 124] 
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม
- : นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  -   วันที่ประกาศ 24-05-2017 14:47:42 [อ่าน 118] 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแข่งขันตำแหน่งครูอัตราจ้าง
- : นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  -   วันที่ประกาศ 15-05-2017 16:18:44 [อ่าน 352] 
  รับสมัครอัตราจ้างครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และครูดนตรี