โครงการติวฟรีของพี่ ๆ จาก SmartMathPro


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
โครงการติวฟรีของพี่ ๆ จาก SmartMathPro ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยรายวิชา
1. คณิตศาสตร์ 2. ภาษาอังกฤษ 3. ฟิสิกส์ 4. เคมี 5. ชีววิทยา มีรายละเอียด
ลิงค์ https://bit.ly/37jc9g5
22 เมษายน 2565 เวลา 08:41:22

เข้าชม 56 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย