เครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด) เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ประเภทรถ ป้ายทะเบียนรถ เลขที่ใบขับขี่ ประเภทของใบขับขี่
สายการเดินรถ
ชื่อ-นามสกุล(ผู้ดูแลนักเรียนบนรถ) เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด) เบอร์โทรศัพท์มือถือ
รหัสเข้าระบบ

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th