กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 SECURITY SYSTEM

Username
Password  แสดงรหัสผ่าน
Type
    

» กิจกรรมที่ประมวลผลแล้ว

® การเข้าระบบ

» ครู/บุคลากร

Username ให้กรอกรหัสครูในระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น 10097
Password ให้กรอกรหัสผ่าน Wifi ของโรงเรียน

» นักเรียน

Username ให้กรอกรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
Password ให้กรอกรหัสผ่าน Wifi ของโรงเรียน
Ø เข้าระบบไม่ได้
กรุณาติดต่อครูโยธิน ศิริเอ้ย


TEL : 089-8358225
LINE ID : yotin5721
 ผลการดำเนินกิจกรรมรายห้องเรียน

! No Volunteen Activity


Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th