ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 28 กันยายน 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 15299 นางสาวศศิธร ศิริปรุ 08:07:53 2
2 15277 นายปรัชญา ธิป๋า 08:07:58 2
3 15272 นายกษิดิศ แปงปัญญา 08:07:45 3
4 15271 นายกรกรณ์ กองหมี 08:07:56 3

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

เลขที่ 212 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
08-6586-7999
อีเมล : lll025@kk2566.com
© Copyright 2010 นายโยธิน ศิริเอ้ย