มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 30 มกราคม 2567

ไม่มีข้อมูล
ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
212 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
08-6586-7999
อีเมล : lll025@kk2566.com
© Copyright 2023 พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225