ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 28 กันยายน 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 15648 นายภูมิพัฒน์ สังคำฝั้น 08:00:19 1
2 15490 นางสาวน้ำเพชร พันตะเภา 08:00:19 1
3 15495 นางสาวรินรดา พรมเทพ 08:00:19 1
4 16384 นางสาวรมิตา วงค์ยอด 08:00:19 1

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

เลขที่ 212 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
08-6586-7999
อีเมล : lll025@kk2566.com
© Copyright 2010 นายโยธิน ศิริเอ้ย