ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 28 กันยายน 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 16308 ด.ช.พีรวัจน์ แผดนนอก 00:00:00 7
2 15965 ด.ญ.อาริสา สุนะ 00:00:00 7

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

เลขที่ 212 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
08-6586-7999
อีเมล : lll025@kk2566.com
© Copyright 2010 นายโยธิน ศิริเอ้ย