ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 28 กันยายน 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 16540 ด.ช.เจษฎา ปิมปา 08:49:31 5

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

เลขที่ 212 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
08-6586-7999
อีเมล : lll025@kk2566.com
© Copyright 2010 นายโยธิน ศิริเอ้ย