กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ดูข้อมูลนักเรียนรายห้อง
เลือกระดับชั้น
เลือกห้องเรียน

วันศุกร์ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0

มัธยมศึกษาปีที่ 2

249

มัธยมศึกษาปีที่ 3

211

มัธยมศึกษาปีที่ 4

0

มัธยมศึกษาปีที่ 5

185

มัธยมศึกษาปีที่ 6

208


ข้อมูลการมาโรงเรียน

                  วันศุกร์ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สแกนบัตร : 0
» มาเรียน : 0


» ขาด/ไม่ทราบ
0 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สแกนบัตร : 4
» มาเรียน : 0


» ขาด/ไม่ทราบ
245 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สแกนบัตร : 0
» มาเรียน : 0


» ขาด/ไม่ทราบ
211 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สแกนบัตร : 0
» มาเรียน : 0


» ขาด/ไม่ทราบ
0 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สแกนบัตร : 0
» มาเรียน : 0


» ขาด/ไม่ทราบ
185 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สแกนบัตร : 0
» มาเรียน : 0


» ขาด/ไม่ทราบ
208 คน

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

เลขที่ 212 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 053-781376
อีเมล : -
© Copyright 2010 นายโยธิน ศิริเอ้ย